• I trymestr ciąży
  • Menstruacja
  • Uszkodzenie lub podrażnienie skóry
  • Zapalenie ucha środkowego
  • Rozrusznik serca
  • Choroby psychiczne
  • Świeżo wykonany tatuaż
  • Nowotwór skóry
  • Pacjent pod wpływem alkoholu lub środków odurzających